FANDOM


בלתי צפוי עריכה

"שחקנים בלתי צפויים יכולים להשתמש ביכולת המסירה שלהם כדי ליצור מסירות מפתיעות, וביכולת ההבקעה שלהם כדי לחטוף כדורים. יכולתם להיות בלתי צפויים יכולה אף ליצור מצב הבקעה לא צפוי באופן כללי. אם לבלם או לקשר בלתי צפוי יכולת הגנה נמוכה מספיק, הוא עלול למסור כדור מסוכן שיגרום להזדמנות לטובת היריב"(הפירוש של החוקים של האטריק).

כפי שניתן לראות בלתי צפוי היא תכונה שיכולה לגרום לשערים לטובת קבוצתך, אך גם לרעתה. ככל יתר השערים הנובעים מתכונות מיוחדות, מדובר בשערים מאירועים מיוחדים, אשר אינם נגזרים מהחזקת הכדור ומציוני הקבוצות. בניגוד להתמחויות כמו מהיר וטכני, בהן רק כאשר השחקן מוצב כחלוץ או קיצוני הוא מסוגל ליצור את האירוע המיוחד, שחקן "בלתי צפוי" יכול להביא את התכונה החיובית שלו לידי ביטוי בכל הצבה במגרש (אפילו בעמדת השוער). התכונה השלילית - יצירת מצבים לטובת היריבה דווקא - יכולה להופיע רק כשהשחקן מוצב כקשר, בלם או מגן.

אירועים חיוביים שההתמחות יכולה לגרום:

  • מצב הבקעה ושער כתוצאה ממסירה מרחוק של השחקן הבלתי צפוי. לשם כך השחקן צריך יכולת מסירה "גבוהה מספיק".
  • מצב הבקעה ושער כתוצאה מחטיפת כדור של השחקן הבלתי צפוי. לשם כל השחקן צריך יכולת הבקעה "גבוהה מספיק".
  • מצב הבקעה ושער כללי. ליצירת אירוע נדיר יחסית זה לא נדרש שלשחקן הבלתי צפוי יהיו תכונות מסויימות.

אירוע שלילי שההתמחות יכולה לגרום:

  • מצב הבקעה ושער ליריבה בשל מהלך בלתי צפוי של השחקן. לשם כך נדרש שהשחקן יהיה, כאמור, בלם או קשר, ושיכולת ההגנה שלו תהיה "נמוכה מספיק".

יש הסבורים שבשל הסכנה באירוע שלילי עדיף להימנע מהרכבת שחקנים בלתי צפויים בעמדות הבלם והקשר. לעומתם, יש הסבורים אחרת - ועל כך מבוסס האימון המכונה "אימון צדפות". על-פי תפיסה אלטרנטיבית זו, מכיוון ששחקני הגנה הם בעלי יכולת הגנה גבוהה מאוד בלאו הכי הסיכון בהצבת שחקן בלתי צפוי כבלם הוא נמוך - וניתן לנצל את יכולת המסירה שלו להפקת אירועים חיוביים (אירוע 1 לעיל).

היכולת לעשות שימוש בתכונת ההבקעה הופכת את ההתמחות "בלתי צפוי" ליעילה ומבוקשת מאוד עבור חלוצים.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית