FANDOM


התקפה היא אחד משלושת קבוצות הציונים בהאטריק: התקפה,הגנה וקישור.

ההתקפה, בדומה להגנה מחולקת בדף הציונים של המשחק לשלושה תתי חלקים: התקפה שמאלית, התקפה ימנית והתקפה מרכזית.

ציון ההתקפה שלכם יקבע את הסיכוי שלכם להבקיע מול היריב בהתקפה רגילה. כלומר, במידה וקיבלתם התקפה מצד ימין- היחס בין ההתקפה הימנית שלכם ליחס של ההגנה השמאלית (הצד ההפוך במקרה של ימין-שמאל והמרכז במקרה של התקפה מהמרכז).

ההתקפות הרגילות תלויות בקישור ולכן אם לא תשלטו בכדור\תזקו בהתקפות מתפרצות ההתקפה שלכם לא תבוא לידי ביטוי. יש לציין שגם אם ציוני ההתקפה שלכם נמוכים בהרבה מן היריב תמיד קיים הסיכוי שתבקיעו. בהאטריק קיים גם הסיכוי להבקיע ללא תלות ביחסי ההתקפה-הגנה, מצבים מיוחדים

לניצול משמעותי יותר של צידי ההתקפה החזקים שלכם(אלה שבהם ציונכם גבוהים יותר ו\או ציוני ההגנה של היריב נמוכים יותר) השתמשו בטקטיקות התקפה מהמרכז\התקפה מהאגפים. טקטיקה

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית