FANDOM


פורם (כושר משחק), הינו ערך הקיים אצל כל שחקן ושחקן. רמת כושר המשחק נעה בין "לא קיים" ל"מצויין", כאשר מצויין היא הרמה הגבוהה ביותר.

השפעת כושר המשחק עריכה

  • יכולת השחקן: כאשר כושר המשחק של שחקן נמוך, היכולות שלו נפגעות וכתוצאה מכך הוא יתרום פחות במשחק. לעומת זאת,שחקן עם כושר משחק גבוה יתרום יותר מאשר כאשר הוא עם כושר משחק יותר נמוך.

לפעמים שחקן עם יכולת ראשית של "טוב" לדוגמא עם כושר משחק חלש,יהיה פחות יעיל מאשר שחקן עם יכולת ראשית "סביר" וכושר משחק טוב. אפשר להעריך כי רמה ראשית אחת שווה לשתי רמות בכושר המשחק (מבחינת התרומה לציונים).

  • מספר הכוכבים: כפי שכתוב בסעיף הקודם, שחקן עם כושר משחק נמוך יתרום פחות לציונים של הקבוצה ולמס' הכוכבים. לפיכך, מס' הכוכבים שהשחקן יקבל יהיה נמוך מאשר הוא יקבל כאשר הוא יהיה בכושר משחק יותר טוב.
  • מדד כישורים (TSI): שכושר המשחק עולה,גם ה-TSI עולה ולהפך. כאשר קונים שחקן בשביל סקיל טרייד רצוי לזכור לבדוק את רמת כושר המשחק של השחקן, כדי לדעת אם היכולת הפנימית היא גבוהה או נמוכה (דרך הסתכלות על ה-TSI).

לפי מה משתנה כושר המשחק ומתי? עריכה

חשוב לזכור כי כושר המשחק יכול לעלות או לרדת בימי חמישי כאשר יש את האימון השבועי. לפעמים הוא יעלה, לפעמים הוא ירד ולפעמים הוא ישאר במקום. חשוב לזכור שעניין זה הוא רנדומלי. מה שאפשר לעשות על מנת להגביר את העלייה של כושר המשחק אצל שחקן, הוא לשתף אותו באחד ממשחקי השבוע. גורמים נוספים שמשפיעים על כושר המשחק, אך במידה מועטה, הם רמת המאמן, עוצמת האימון ומספר עוזרי המאמן.

אימון כושר גופני יגרום לירידות כושר משחק.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית