FANDOM


מצבים מיוחדים הוא שם כולל לכל המצבים לשערים שאינם נובעים כתוצאה מאחוזי שליטה בכדור אלא מגורמים אחרים במשחק. מצבים אלה הם מצבים נדירים יחסית אשר נגרמים בעיקר בעקבות מזל, אך גם בגלל גורמים אחרים. כאשר בונים קבוצה מומלץ לשים לב על מצבים אלה ולקנות שחקנים מתאימים, אך לא כדאי ליחס להם חשיבות יתרה ולבזבז עליהם כסף רב מידי.

מרבית המצבים המיוחדים הללו הם בעקבות שחקנים עם התמחות.

אך חלקם נגרמים כתוצאה מגורמים אחרים:

  • קרנות - מצב מיוחד אשר הסיכוי לקבלתו לא ידוע, וככל הנראה רנדומאלי לגמרי. הסיכוי לשער כתוצאה מקרן מחושב ע"פ מספר השחקנים בעלי התמחות של משחק ראש (של שתי הקבוצות), כמו גם תלוי בבועט המצבים הניחיים (ראה- אימון מצבים נייחים).
  • עייפות - מצב הבקעה מיוחד (ונדיר) אשר נגרם לרוב בסוף המשחק, במידה ולשחקן הגנה יש כושר גופני נמוך ואילו שחקן ההתקפה לא התעייף (כלומר הוא בעל כושר גופני גבוה). בדר"כ, שחקן הגנה\התקפה שירצה להנות\למנוע מצב שכזה יזדקק לכושר גופני של סביר\פאסבל לפחות.
  • נסיון - מצב מיוחד אשר עלול להתרחש כאשר שחקן התקפה הוא בעל נסיון מספיק גבוה. מצב שלילי דומה עלול להתרחש כאשר שחקן הגנה\קשר הם חסרי נסיון. מצב הכיבוש כתוצאה מנסיון הוא נדיר ביותר אך ייתן גול בטוח, לעומתו - מצב חוסר הנסיון נפוץ בקרב שחקנים בעלי נסיון לא קיים\איום\גרוע אך בדר"כ אינו מוביל לשער של היריב.
  • בעיטה מרחוק - מצב נדיר אשר מוביל לשער בטוח. הסיכויים לכך עולים אצל שחקנים בעלי מצבים נייחים והבקעה גבוהים.
  • מסירה מהאגף - מצב נפוץ יחסית, בערך כמו אירוע נסיון שלילי. קיצוני בעל יכולת משחק אגפים גבוהה מספיק יכול ליצור מצב הבקעה ששחקן התקפה אחר יצטרך לסיים. השחקן שמקבל את המסירה צריך יכולת הבקעה\ התמחות משחק ראש על מנת להבקיע.

לפרטים נוספים פנה לפרק 10, בחוקים.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית