FANDOM


כל משחק בהאטריק מחולק לשתי מחציות של 45 דקות. במיקרה שהמישחק מסתיים בתיקו ומדובר בחוקי גביע, אז מוסיפים הארכה של 30 דקות בשיטת שער הזהב (ברגע שאחת הקבוצות מבקיעה שער, המשחק נגמר). אם עדיין ישנו תיקו, אז עוברים לפנדלים ואם עדיין ישנו תיקו לאחר מכן, אז מטילים מטבע.

בכל מחצית סוכמים את יכולת הקישור של כל קבוצה. הקבוצה עם הקישור היותר חזק, תחזיק בכדור יותר ועל כן לרוב היא תקבל גם את רוב ההתקפות הרגילות. בכל מחצית ישנן 5 התקפות רגילות.

 • הקבוצה שמשחקת בבית תקבל בונוס לקישור. אם מדובר בדרבי, אז גם קבוצת החוץ תקבל בונוס לקישור (אבל מופחת). אם אף אחת מהם לא בבית, אז אף אחת לא תקבל בונוס.
 • שימו לב שהכושר גופני של השחקנים, מתחיל להיות יותר חשוב במחצית השניה, אם כי יש לו חשיבות במחצית הראשונה גם כן.

ההתקפות הרגילות מתחלקות לארבעה סוגים. השלושה הראשונים הם התקפות מהמרכז, צד ימין וצד שמאל. ההחלטה אם ההתקפות האלה יסתיימו בגול, תלויה ביחסי התקפה הגנה של שתי הקבוצות כאשר

 • ציון התקפה במרכז מתמודדת מול ציון ההגנה של היריבה במרכז.
 • ציון התקפה בצד ימין מתמודדת מול ציון ההגנה של היריבה בצד שמאל.
 • ציון התקפה בצד שמאל מתמודדת מול ציון ההגנה של היריבה בצד ימין.

למשל... ככל שההתקפה בצד ימין של קבוצה אחת חזקה יותר יחסית להגנה בצד שמאל של קבוצה שניה, הסיכוי של קבוצה אחת להבקיע מצד ימין לקבוצה השניה יגדל.

הסוג הרביעי של ההתקפות נקרא מצבים נייחים והוא כולל בתוכו בעיטות חופשיות ובעיטות עונשין. סוג זה של התקפות מתעלם מציוני ההגנה ומחושב ע"י יכולת המצבים נייחים של הבועט, הכושר הגופני שלו, הניסיון שלו ואם הוא טכני במקרה של בעיטות עונשין, נגד יכולת השוערות של השוער, כושר המשחק שלו והניסיון שלו.

מעבר ל-10 ההתקפות הרגילות הללו, יש עוד מקום לכ-5 אירועים מיוחדים (נדיר שקורים חמישה במשחק אחד). אירועים אלה אינם תלויים בציוני הקבוצה, אלא קשורים ליכולות האישיות של כל שחקן ושחקן (ובמזל שיש כדי לקבל אותם).

 • אירוע מזג אוויר
 • אירוע בלתי צפוי
 • אירוע מהיר - חלוץ או קיצוני מהיר יכול להבקיע שער הודות למהירותו, או לבשל שער לחלוץ אחר. שחקן הגנה או קשר מהיר יכול לבלום אירוע מהירות של היריב. לעתים גם שחקן עם הגנה מספקת יכול לבלום אירוע מהירות של היריב.
 • אירוע טכני מול משחק ראש - חלוץ או קיצוני טכני יכול להבקיע שער מיוחד מול שחקן הגנה או קשר עם משחק ראש.
 • אירוע אגפים - קיצוני עם יכולת מספיק גבוהה במשחק אגפים יכול להבקיע בעצמו או לבשל שער לקיצוני או לחלוץ אחר, אם יש להם מספיק הבקעה או התמחות ראש.
 • ארוע הבקעה מרחוק - כל שחקן עם מספיק הבקעה ומצבים נייחים, יכול להבקיע גול מרחוק
 • ארוע קרן - על מנת להבקיע גול מקרן, לבועט הקרן צריך שתיהיה יכולת מספקת במצבים נייחים ולשחקן שמקבל את הקרן צריכה להיות התמחות ראש או יכולת מספקת בהבקעה (המדובר בשני אירועים שונים, כאשר הראשון מתואר כהבקעה מקרן + נגיחה, ואילו השני מתואר כהחמצה תחילה בעקבות קרן ושער מהריבאונד). ככל שלקבוצה יהיו יותר שחקני שדה עם התמחות ראש מאשר ליריב, כך יעלה הסיכוי להבקעת אירוע קרן מנגיחה ולמניעת שער כזה מהקבוצה היריבה (הכוונה לסוג האירוע הראשון בלבד).
 • ארוע ניסיון - חלוצים וקיצונים יכולים להבקיע תודות לניסיון גבוה, שחקני הגנה או קשרים עלולים לטעות וליצור מצבים ליריבה בגלל ניסיון נמוך.
 • ארוע עייפות - שחקני הגנה או קשרים עם כושר גופני נמוך, עלולים לאבד כדור לטובת היריב.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית