FANDOM


משחק יצירתי - טקטיקה אשר מעלה את הסבירות שיתרחשו ארועים מיוחדים, חיובים ושליליים, התלויים או לא תלויים בשחקנים בעלי התמחויות. במידה ושתי הקבוצות עולות בטקטיקה זאת, הסבירות שיתרחשו אירועים מיוחדים אף גדלה. טקטיקה זו מחלישה במידת מה את כל חלקי ההגנה.

טקטיקה זו מומלצת בעיקר לקבוצות אשר משופעות בשחקנים בעלי התמחויות, ולקבוצות שמתמודדות מול יריבות חלשות ורוצות למקסם את מספר השערים שיכבשו בכדי לשפר את הפרש השערים.

למרות זאת, טקטיקה זאת נחשבת לא יעילה ומיותרת, ומאמנים רבים ממליצים שלא להשתמש בה כלל.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית