FANDOM


ישנם שני סוגים של פנדלים:

פנדלים במהלך המשחקעריכה

הפנדלים האלו תמיד יבעטו ע"י בועט הבעיטות החופשיות. הדבר היחיד שחשוב בבעיטות אלה זה רמת המצבים נייחים של הבועט והניסיון שלו, מול רמת העמידה בשער של השוער והניסיון שלו.

  • השופטים נוטים לשרוק יותר פנדלים לקבוצה הביתית.

בעיטות הכרעהעריכה

בעיטות הכרעה (שמות נוספים: דו קרב פנדלים, בעיטות הכרעה מאחד עשר מטרים) נערכות במקרה ושתי קבוצות סיימו בשיוויון את 90 הדקות וגם את ההארכה במשחק בו נדרשת הכרעה כגון גביע או משחק עליה.

בעיטות ההכרעה יתנהלו בצורה הבאה:

  • כל קבוצה בתורה בועטת בעיטה אחת .
  • אחרי 5 בעיטות לכל קבוצה מי שהבקיעה יותר הינה המנצחת .
  • במקרה ושתי הקבוצות הבקיעו מספר שווה של שערים ימשיכו הקבוצות לבעוט בעיטה אחת כל אחת בתורה עד למצב של הכרעה אשר יגיע כשקבוצה אחת תבקיע וקבוצה שניה תחטיא, והמנצחת היא הקבוצה אשר הבקיעה.

שימו לב: כל שער שהובקע בפנדלים נחשב בתוך תוצאת המשחק.

ניתן להגדיר את סדר בועטי הפנדלים בהוראות למשחק תחת התגית "בועטי פנדלים" (אם לא הוגדר סדר הבועטים אזי הוא יהיה רנדומלי, חוץ מהפנדל הראשון שתמיד ייבעט ע"י בועט המצבים הנייחים).

  • בבעיטות אלה גם רמת ההבקעה של הבועטים משפיעה על בעיטת הפנדל.


ראו גםעריכה

כדורגל

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית