FANDOM


פסיכולוגיה היא חלק חשוב מהמשחק. כדי לנצח, על קבוצתך להשקיע מאמץ, ושחקניך חייבים להאמין בעצמם. האטריק מדמה זאת בדרכים שונות. תוצאות משחקיך חשובות מאוד לבטחון העצמי של השחקנים. בנוסף, לכל שחקן ושחקן אישיות משלו. שחקנים יכולים להיות נחמדים או בעיתיים, מנהיגים או חסרי יכולת מנהיגות, רגועים או סוערים, ישרים או לא ישרים, וכדומה. המנהיגות של השחקן, ומידת המקובלות שלו, חשובים רק לשחקן בעל כושר המנהיגות הגבוה בקבוצה, "מנהיג הקבוצה". אם לשחקן זה מידת מקובלות גבוהה, הדבר ישפיע לטובה על רוח הצוות. אחרת, רוח הצוות עשויה להפגע. מאמן בעל מנהיגות גבוהה יכול לנטרל במידת מה את ההשפעה השלילית של מנהיג קבוצה שאיננו פופולרי בקרב השחקנים (ראו ערך שד וליצן).

שחקנים לא ישרים או אגרסיביים נוטים לקבל יותר כרטיסים צהובים ואדומים בהשוואה לשחקנים אחרים.

בהאטריק שתי צורות עיקריות בהן המצב הפסיכולוגי בקבוצה משפיע על המשחקים:

ניתן לשכור פסיכולוגים כדי להעלות את הבטחון העצמי, ובמידת מה גם את רוח הצוות (יחסית זניח להשפעה על הבטחון העצמי). הבטחון העצמי משפר את ההתקפה של הקבוצה ואת אחוז ניצול המצבים.

אירועים במהלך המשחק עשויים להשפיע על ביצועי הקבוצה. אירועים כאלה לא ישפיעו על רוח הצוות או הבטחון העצמי, אלא רק על המשחק המדובר. לעיתים קרובות, קבוצה המובילה ביתרון מבטיח תסוג לאחור כדי לשמור עליו. בנוסף, קבוצה ששיחקה מתחת ליכולתה הרגילה במחצית הראשונה עקב בלבול, עודף בטחון וכדומה, עשויה לקבל תדריך מהמאמן לקראת המחצית השנייה ולשפר את משחקה.

בפגרה, רוב המשתנים הפסיכולוגיים מאותחלים.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית